Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 


Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021


 

Mając na uwadze jakość kształcenia, najefektywniejszą metodą nauczania jest bezpośrednia interakcja wykładowcy i słuchacza, na zajęciach na uczelni.

            Jednak z powodu epidemii koronawirusa – dbając o bezpieczeństwo wykładowców i słuchaczy – zajęcia dydaktyczne będą realizowane w systemie mieszanym,
tj. ok. 60 % w formie stacjonarnej, w kontakcie bezpośrednim wykładowcy ze słuchaczami na uczelni, i ok. 40 %  w formie zdalnej, w szczególności metodą asynchroniczną.

            W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego przejdziemy całkowicie na formę kształcenia stacjonarnego lub wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

 

 

 

 

Harmonogram spotkań

System samokształcenia kierowanego, którego efektem są krótsze, jednodniowe zjazdy (słuchacze spotykają się średnio w co drugą sobotę). Taki harmonogram studiów dotyczy wszystkich kierunków.

Zobacz

Kierunki studiów

Jesteśmy w gronie uczelni, które do każdego kierunku studiów posiadają opracowane programy kształcenia, zgodnie z aktualną podstawą programową MEN, transparentnie publikowane na stronie internetowej.

Zobacz

Praca dziekanatu

Podmiotowe traktowanie słuchaczy, przyjazna atmosfera i partnerstwo. Bezstresowa codzienna współpraca z dziekanatem. Dogodne godziny pracy dziekanatu pozwolą Ci odwiedzić nas w najlepszej dla Ciebie porze.

Zobacz

Dlaczego Andragog?

Od 20 lat jesteśmy z nauczycielami i dla nauczycieli na podyplomowych studiach pedagogicznych. Studia w Andragogu ukończyło już ponad 13.500 słuchaczy.

Dlaczego Andragog?

Od początku istnienia szkoły słuchacze i kadra wszystkie niedziele mają dla siebie, a system samokształcenia kierowanego w efekcie pozwala na krótsze, jednodniowe zjazdy.

Dlaczego Andragog?

Sprawdzona, doświadczona i przygotowana kierunkowo kadra profesorów i doktorów gwarantuje efektywne kształcenie na wysokim poziomie merytorycznym.

Dlaczego Andragog?

Dla wszystkich nauczycieli, którzy decydują się u nas studiować dostępne są porady merytoryczno-prawne w zakresie wyboru kierunku studiów oraz prawa oświatowego.

Dlaczego Andragog?

Niezależnie od systemu płatności, jaki będzie najwygodniejszy dla słuchacza (czy opłata w całości, czy w ratach), czesne pozostanie niezmienne i jednakowe.

Dlaczego Andragog?

Bonus finansowy w wysokości 500-600 zł dla słuchaczy, którzy rok po roku kontynuują kształcenie na kolejnym kierunku studiów podyplomowych w „Andragogu”.

Istotne wydarzenia

To, co ważne dla słuchaczy, dla środowiska naukowego,
staje się częścią naszego życia poprzez wspólne uczestnictwo w takich chwilach.

STUDIA PODYPLOMOWE W OPOLU

 
Studia podyplomowe w Opolu organizowane przez Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu kształcą słuchaczy z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego. Studia podyplomowe zapewniają właściwe przygotowanie metodyczne i pragmatyczne absolwentów do realizacji podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej we wszystkich typach szkół lub placówek. Podyplomowe studia pedagogiczne w Opolu przeznaczone są dla nauczycieli, a dla osób pragnących uzyskać uprawnienia pedagogiczne przygotowany jest odrębny kierunek studiów.