Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

Harmonogram spotkań

System samokształcenia kierowanego, którego efektem są krótsze, jednodniowe zjazdy (słuchacze spotykają się średnio w co drugą sobotę). Taki harmonogram studiów dotyczy wszystkich kierunków.

Zobacz

Kierunki studiów

Jesteśmy w gronie uczelni, które do każdego kierunku studiów posiadają opracowane programy kształcenia, zgodnie z aktualną podstawą programową MEN, transparentnie publikowane na stronie internetowej.

Zobacz

Praca dziekanatu

Podmiotowe traktowanie słuchaczy, przyjazna atmosfera i partnerstwo. Bezstresowa codzienna współpraca z dziekanatem. Dogodne godziny pracy dziekanatu pozwolą Ci odwiedzić nas w najlepszej dla Ciebie porze.

Zobacz

Dlaczego Andragog?

Od 20 lat jesteśmy z nauczycielami i dla nauczycieli na podyplomowych studiach pedagogicznych. Studia w Andragogu ukończyło już ponad 13.500 słuchaczy.

Dlaczego Andragog?

Od początku istnienia szkoły słuchacze i kadra wszystkie niedziele mają dla siebie, a system samokształcenia kierowanego w efekcie pozwala na krótsze, jednodniowe zjazdy.

Dlaczego Andragog?

Sprawdzona, doświadczona i przygotowana kierunkowo kadra profesorów i doktorów gwarantuje efektywne kształcenie na wysokim poziomie merytorycznym.

Dlaczego Andragog?

Dla wszystkich nauczycieli, którzy decydują się u nas studiować dostępne są porady merytoryczno-prawne w zakresie wyboru kierunku studiów oraz prawa oświatowego.

Dlaczego Andragog?

Niezależnie od systemu płatności, jaki będzie najwygodniejszy dla słuchacza (czy opłata w całości, czy w ratach), czesne pozostanie niezmienne i jednakowe.

Dlaczego Andragog?

Bonus finansowy w wysokości 500-600 zł dla słuchaczy, którzy rok po roku kontynuują kształcenie na kolejnym kierunku studiów podyplomowych w „Andragogu”.

Istotne wydarzenia

To, co ważne dla słuchaczy, dla środowiska naukowego,
staje się częścią naszego życia poprzez wspólne uczestnictwo w takich chwilach.

STUDIA PODYPLOMOWE W OPOLU

 
Studia podyplomowe w Opolu organizowane przez Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu kształcą słuchaczy z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego. Studia podyplomowe zapewniają właściwe przygotowanie metodyczne i pragmatyczne absolwentów do realizacji podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej we wszystkich typach szkół lub placówek. Podyplomowe studia pedagogiczne w Opolu przeznaczone są dla nauczycieli, a dla osób pragnących uzyskać uprawnienia pedagogiczne przygotowany jest odrębny kierunek studiów.