Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Chemia

 

 

Edycja VII

Podstawa programowa chemii
Chemia ogólna
Chemia organiczna
Chemia nieorganiczna
Chemia fizyczna
Chemia analityczna
Chemia jądrowa
Chemia a środowisko naturalne
Dydaktyka chemii
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania chemii w szkołach.

 

3 semestry - 420 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.