Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Integracja sensoryczna

 

 

Edycja I Nowość

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Podstawy neuropsychologii
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Teoria odruchów sensomotorycznych . Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
Zaburzenia integracji  sensorycznej
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Programowanie terapii w zaburzeniach SI
ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
Zburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania, a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
Sala SI ćwiczenia praktyczne i park sensoryczny

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra, technika lub licencjat.

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość uzyskania polskiego certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności i kwalifikacje, bądź - po dwóch latach praktyki - certyfikatu międzynarodowego. Szczegóły zostaną Państwu przekazane podczas pierwszego zjazdu.

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej, po odbyciu 2 letniej praktyki zawodowej, mogą ubiegać się o certyfikat terapeuty integracji sensorycznej.

 

3 semestry - 420 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.