Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Integracja sensoryczna

 

 

Edycja I Nowość

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Podstawy neuropsychologii
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Teoria odruchów sensomotorycznych . Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
Zaburzenia integracji  sensorycznej
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Programowanie terapii w zaburzeniach SI
ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
Zburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania, a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
Sala SI ćwiczenia praktyczne i park sensoryczny

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra, technika lub licencjat.

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej, po odbyciu 2 letniej praktyki zawodowej, mogą ubiegać się o certyfikat terapeuty integracji sensorycznej.

 

3 semestry - 420 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.