NOWA
NOWY

slideshow

Artykułykierunki studiowPEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:
 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI POZWALAJĄ ZDOBYĆ KOLEJNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE, DAJĄCE PERSPEKTYWĘ ZATRUDNIENIA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 
PCKU "Andragog" WSHE w Brzegu to TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ (17 lat jakości kształcenia), SZEROKA I PRZEJRZYSTA OFERTA EDUKACYJNA, STWORZONA O AKTUALNE STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, W SZCZEGÓLNOŚCI O USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz 131)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575)).
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA V
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XIV
 3. BIOLOGIA EDYCJA VI
 4. CHEMIA EDYCJA IV
 5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA EDYCJA XV
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA X
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA X
 8. EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDYCJA XVIII
 9. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA EDYCJA V
 10. EDUKACJA MUZYCZNA I PLASTYCZNA W SZKOLE EDYCJA XIV
 11. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ EDYCJA V
 12. GEOGRAFIA EDYCJA IX
 13. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA IV
 14. HISTORIA EDYCJA X
 15. INFORMATYKA EDYCJA XIV
 16. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XVII
 17. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III
 18. JĘZYK POLSKI EDYCJA VII
 19. LOGOPEDIA EDYCJA IV
 20. LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA EDYCJA XIII
 21. MATEMATYKA EDYCJA VI
 22. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA II
 23. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ EDYCJA XVIII
 24. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA IX
 25. PODYPLOMOWE STUDIUM KAMERALISTYKI INSTRUMENTALNEJ NOWOŚĆ
 26. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XVI
 27. PRZYRODA EDYCJA XIII
 28. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA EDYCJA XI
 29. RETORYKA FUNKCYJNA, EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU EDYCJA III
 30. SURDOPEDAGOGIKA EDYCJA III
 31. TANIEC I RYTMIKA EDYCJA II
 32. TECHNIKA EDYCJA XI
 33. TERAPIA ZAJĘCIOWA EDYCJA IV
 34. TRENER PERSONALNY NOWOŚĆ
 35. TYFLOPEDAGOGIKA EDYCJA II
 36. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA EDYCJA IV
 37. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA IX
 38. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VI
 39. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA IV
 40. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XVI