Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 
 

Kierunki studiów

 

 

PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:

 

 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI POZWALAJĄ ZDOBYĆ KOLEJNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE, DAJĄCE PERSPEKTYWĘ ZATRUDNIENIA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 
PCKU Andragog WSHE w Brzegu to TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ (18 lat jakości kształcenia), SZEROKA I PRZEJRZYSTA OFERTA EDUKACYJNA, STWORZONA O AKTUALNE STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, W SZCZEGÓLNOŚCI O USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz 131)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575)).
 
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.
 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym roku akademickim (2018/2019) rozpoczęliśmy kształcenie na 31 kierunkach (tj. 86 % oferty proponowanych). 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA V
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XV   URUCHOMIONY
 3. BIOLOGIA EDYCJA VIII   URUCHOMIONY
 4. CHEMIA EDYCJA V   URUCHOMIONY
 5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA EDYCJA XVII   SEMESTR LETNI
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA XI   URUCHOMIONY
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA XI   URUCHOMIONY
 8. EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDYCJA XXI   SEMESTR LETNI
 9. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA EDYCJA VIII   SEMESTR LETNI
 10. FIZYKA EDYCJA VI   URUCHOMIONY
 11. GEOGRAFIA EDYCJA XII   SEMESTR LETNI
 12. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA V   URUCHOMIONY
 13. HISTORIA EDYCJA XI   URUCHOMIONY
 14. INFORMATYKA EDYCJA XV   URUCHOMIONY
 15. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XX   SEMESTR LETNI
 16. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III
 17. JĘZYK POLSKI EDYCJA VIII   URUCHOMIONY
 18. LOGOPEDIA EDYCJA V   URUCHOMIONY
 19. LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA EDYCJA XV   SEMESTR LETNI
 20. MATEMATYKA EDYCJA VII   URUCHOMIONY
 21. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE EDYCJA XV   URUCHOMIONY
 22. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA III   URUCHOMIONY OD 15.12.2018 r.
 23. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUK. I REHAB. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ EDYCJA XXI   SEMESTR LETNI
 24. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA X   URUCHOMIONY
 25. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XIX   SEMESTR LETNI
 26. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA EDYCJA XI  
 27. RETORYKA FUNKCYJNA, EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU EDYCJA IV   URUCHOMIONY
 28. SURDOPEDAGOGIKA EDYCJA V   URUCHOMIONY
 29. TANIEC I RYTMIKA EDYCJA III   URUCHOMIONY
 30. TECHNIKA EDYCJA XII   URUCHOMIONY
 31. TYFLOPEDAGOGIKA EDYCJA IV
 32. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA EDYCJA IV  
 33. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA X   URUCHOMIONY
 34. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VII   URUCHOMIONY
 35. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA V   URUCHOMIONY
 36. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XVII   URUCHOMIONY