slideshow

Artykułykierunki studiowPEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:
 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI POZWALAJĄ ZDOBYĆ KOLEJNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE, DAJĄCE PERSPEKTYWĘ ZATRUDNIENIA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 
PCKU "Andragog" WSHE w Brzegu to TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ (17 lat jakości kształcenia), SZEROKA I PRZEJRZYSTA OFERTA EDUKACYJNA, STWORZONA O AKTUALNE STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, W SZCZEGÓLNOŚCI O USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz.1365, z późn. zm.)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz 131)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015, poz. 1264)).
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA V Kierunek uruchomiony
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XIV Kierunek uruchomiony
 3. BIOLOGIA EDYCJA VI Kierunek uruchomiony
 4. CHEMIA EDYCJA IV Kierunek uruchomiony
 5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA EDYCJA XV Kierunek uruchomiony
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA X Kierunek uruchomiony
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. STATUS SZKOLNEGO KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA X Kierunek uruchomiony
 8. EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDYCJA XVIII Kierunek uruchomiony
 9. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA EDYCJA V Kierunek uruchomiony
 10. EDUKACJA MUZYCZNA I PLASTYCZNA W SZKOLE EDYCJA XIV Kierunek uruchomiony
 11. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ EDYCJA V Kierunek uruchomiony
 12. GEOGRAFIA EDYCJA IX Kierunek uruchomiony
 13. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA IV Kierunek uruchomiony
 14. HISTORIA EDYCJA X Kierunek uruchomiony
 15. INFORMATYKA EDYCJA XIV Kierunek uruchomiony
 16. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XVII Kierunek uruchomiony
 17. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III Kierunek uruchomiony
 18. JĘZYK POLSKI EDYCJA VII Kierunek uruchomiony
 19. LOGOPEDIA EDYCJA IV Kierunek uruchomiony
 20. LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA EDYCJA XIII Kierunek uruchomiony
 21. MATEMATYKA EDYCJA VI Kierunek uruchomiony
 22. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA II Kierunek uruchomiony
 23. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ EDYCJA XVIII Kierunek uruchomiony
 24. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA IX Kierunek uruchomiony
 25. PODYPLOMOWE STUDIUM KAMERALISTYKI INSTRUMENTALNEJ NOWOŚĆ
 26. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XVI Kierunek uruchomiony
 27. PRZYRODA EDYCJA XIII
 28. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA EDYCJA XI Kierunek uruchomiony
 29. RETORYKA FUNKCYJNA, EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU EDYCJA III Kierunek uruchomiony
 30. SURDOPEDAGOGIKA EDYCJA III Kierunek uruchomiony
 31. TANIEC I RYTMIKA EDYCJA II
 32. TECHNIKA EDYCJA XI Kierunek uruchomiony
 33. TERAPIA ZAJĘCIOWA EDYCJA IV
 34. TRENER PERSONALNY NOWOŚĆ
 35. TYFLOPEDAGOGIKA EDYCJA II Kierunek uruchomiony
 36. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA EDYCJA IV
 37. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA IX Kierunek uruchomiony
 38. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VI
 39. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA IV Kierunek uruchomiony
 40. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XVI Kierunek uruchomiony