Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Filantropia

 

 

Działalność filantropijna i charytatywna słuchaczy
podyplomowych studiów pedagogicznych i Andragoga w Opolu.