Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 
26 lutego 2022 r. rozpoczynamy zajęcia na kierunkach w semestrze letnim.

Rozpoczął się nabór na studia w semestrze letnim na kierunki:

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU,
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA),
JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ,
MUZYKA I PLASTYKA,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE.

Zapraszamy.


- UWAGA - UWAGA - UWAGA -


 

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do studiów podyplomowych wyłącznie w systemie online, pragnę poinformować, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, studia takie są niezgodne z obowiązującymi przepisami (wyjątek stanowi wzrost zagrożenia epidemicznego i odgórny nakaz prowadzenia zajęć w systemie online) tak, jak to było w minionym roku akademickim. Ilość godzin w systemie online może wynosić jedynie około 50 procent wszystkich spotkań. W zależności od specyfiki uczelni ilość zajęć stacjonarnych musi wynosić co najmniej od 30 do 50 procent wszystkich zajęć. Ukończenie studiów podyplomowych całkowicie w systemie online skutkować będzie ich unieważnieniem. W związku z powyższym PCKU Andragog WSHE w Brzegu prowadząc studia podyplomowe w systemie hybrydowym, tj. 50 procent zajęć stacjonarnych na 50 procent zajęć online pozostaje w zgodzie z przepisami dotyczącymi prowadzenia studiów podyplomowych.

 

 

 


Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022


 

Mając na uwadze jakość kształcenia, najefektywniejszą metodą nauczania jest bezpośrednia interakcja wykładowcy i słuchacza, na zajęciach na uczelni.
Nie sposób jednak pominąć zalet kształcenia na odległość, co w przypadku studiów podyplomowych umożliwia słuchaczom ze wszystkich regionów Polski
i niejednokrotnie z zagranicy, uczestnictwo w zajęciach, ograniczając czas i koszty dojazdu.

Decydując się na połączenie tych metod, kierując się Państwa pozytywną opinią na temat zajęć online,
organizacja spotkań w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie w dobrze przetestowanym systemie hybrydowym.

Zajęcia odbywają się głównie w soboty od godz 9:00,
a także (po uzgodnieniu stron) w wybrane przez Państwa piątki.

Mamy nadzieję, że nasza wspólnie dopracowana propozycja będzie dla Państwa przyjazna i efektywna.

 

 

 

Harmonogram spotkań

System samokształcenia kierowanego, którego efektem są krótsze, jednodniowe zjazdy (słuchacze spotykają się średnio w co drugą sobotę). Taki harmonogram studiów dotyczy wszystkich kierunków.

Zobacz

Kierunki studiów

Jesteśmy w gronie uczelni, które do każdego kierunku studiów posiadają opracowane programy kształcenia, zgodnie z aktualną podstawą programową MEN, transparentnie publikowane na stronie internetowej, a także wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych.

Zobacz

Praca dziekanatu

Podmiotowe traktowanie słuchaczy, przyjazna atmosfera i partnerstwo. Bezstresowa codzienna współpraca z dziekanatem. Dogodne godziny pracy dziekanatu pozwolą Ci odwiedzić nas w najlepszej dla Ciebie porze.

Zobacz

Dlaczego Andragog?

Od 21 lat jesteśmy z nauczycielami i dla nauczycieli na podyplomowych studiach pedagogicznych. Studia w Andragogu ukończyło już ponad 14.300 słuchaczy.

Dlaczego Andragog?

Od początku istnienia szkoły słuchacze i kadra wszystkie niedziele mają dla siebie, Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej i w formie zdalnej.

Dlaczego Andragog?

Sprawdzona, doświadczona i przygotowana kierunkowo kadra profesorów i doktorów gwarantuje efektywne kształcenie na wysokim poziomie merytorycznym.

Dlaczego Andragog?

Dla wszystkich nauczycieli, którzy decydują się u nas studiować udzielane są porady merytoryczno-prawne w zakresie wyboru kierunku studiów oraz prawa oświatowego.

Dlaczego Andragog?

Niezależnie od systemu płatności, jaki będzie najwygodniejszy dla słuchacza (czy opłata w całości, czy w ratach), czesne pozostanie niezmienne i jednakowe.

Dlaczego Andragog?

Bonus finansowy w wysokości 500-600 zł dla słuchaczy, którzy rok po roku kontynuują kształcenie na kolejnym kierunku studiów podyplomowych w „Andragogu”.

Istotne wydarzenia

To, co ważne dla słuchaczy, dla środowiska naukowego,
staje się częścią naszego życia poprzez wspólne uczestnictwo w takich chwilach.

STUDIA PODYPLOMOWE W OPOLU

 
Studia podyplomowe w Opolu organizowane przez Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu kształcą słuchaczy z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego. Studia podyplomowe zapewniają właściwe przygotowanie metodyczne i pragmatyczne absolwentów do realizacji podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej we wszystkich typach szkół lub placówek. Podyplomowe studia pedagogiczne w Opolu przeznaczone są dla nauczycieli, a dla osób pragnących uzyskać uprawnienia pedagogiczne przygotowany jest odrębny kierunek studiów.