Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna

 

 

Szanowni Państwo.

W związku z projektem nowego rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu kształcenia nauczycieli, pragnę poinformować Państwa, że w roku akademickim 2018/2019 po raz ostatni możemy uruchomić XXII edycję studiów podyplomowych w zakresie EDUKACJI ELEMENTARNEJ - WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.

Najprawdopodobniej od nowego roku akademickiego w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej trzeba będzie ukończyć jednolite studia magisterskie.

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w tym roku akademickim (22.06.2019 r.) daje Państwu gwarancję prawną i możliwość ukończenia studiów podyplomowych na dotychczasowych zasadach i warunkach, w tak krótkim czasie trzech semestrów.

Prosimy, aby w trybie pilnym składać dokumenty według wzoru i w sposób opisany na naszej stronie internetowej.

Inne specjalności studiów podyplomowych na kierunku pedagogika co do zasad i formy pozostają bez zmian, ulegając jedynie niewielkim kosmetycznym korektom co do godzin, praktyk i dydaktyki.

Pozdrawiam serdecznie:

Dyrektor PCKU "Andragog" WSHE w Brzegu

Ireneusz Szutowicz

 

EDYCJA XXII OSTATNIA

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
Specyfika roli nauczyciela w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Proces opieki, wychowania i nauczania w wychowaniu przedszkolnym
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych
Kształtowanie dojrzałości szkolnej
Początkowa nauka czytania i pisania
Trudności w uczeniu się
Wychowawczy wymiar działań edukacyjnych
Dydaktyka edukacji polonistycznej
Dydaktyka edukacji matematycznej
Dydaktyka edukacji społecznej
Dydaktyka edukacji przyrodniczej
Dydaktyka edukacji plastycznej
Dydaktyka edukacji muzycznej
Dydaktyka edukacji technicznej
Dydaktyka edukacji informatycznej
Dydaktyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Podstawowe zasady i pojęcia etyki
Metoda Dobrego Startu
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej.

 

3 semestry - 430 godzin

 

Rok akademicki 2018/2019

 

Edycja XXI:

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 lutego 2019 r.
Zakończenie zajęć: 4 stycznia 2020 r.

 

Edycja XXII:

 

Rozpoczęcie zajęć: 22 czerwca 2019 r. (godzina 9.30)
Zakończenie zajęć: 29 czerwca 2020 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.