Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Wizyta w USA

 

 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
na 39. Finale Światowej Odysei Umysłu w Iowa State University, Ames, USA.
Cieszymy się, że ANDRAGOG mógł do tego sukcesu dołożyć małą cegiełkę.