Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 
 

Kierunki studiów

 

 

PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:

 

 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI POZWALAJĄ ZDOBYĆ KOLEJNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE, DAJĄCE PERSPEKTYWĘ ZATRUDNIENIA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 
PCKU Andragog WSHE w Brzegu to TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ (18 lat jakości kształcenia), SZEROKA I PRZEJRZYSTA OFERTA EDUKACYJNA, STWORZONA O AKTUALNE STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, W SZCZEGÓLNOŚCI O USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz 131)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575)).
 
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.
 

 Uwaga!
W związku z możliwością opublikowania w najbliższym czasie nowego rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu kształcenia nauczycieli (trwa proces legislacyjny),
uprzejmie informujemy, iż mogą ulec modyfikacji programy kształcenia oraz nazwy niektórych kierunków studiów podyplomowych.

 

!-- -->

Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym roku akademickim (2018/2019) rozpoczęliśmy kształcenie na 31 kierunkach (tj. 86 % oferty proponowanych). 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA V
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XVI   
 3. BIOLOGIA EDYCJA IX  
 4. CHEMIA EDYCJA VI   
 5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA EDYCJA XVIII 
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA XII 
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA XII  
 8. EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDYCJA XXII OSTATNIA  
 9. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA EDYCJA VII  
 10. FIZYKA EDYCJA VII  
 11. GEOGRAFIA EDYCJA XIII  
 12. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA VI   
 13. GIMNASTYKA KOREKCYJNA I TANIEC Z RYTMIKĄ EDYCJA II  
 14. HISTORIA EDYCJA XII   
 15. INFORMATYKA EDYCJA XVI   
 16. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XX  
 17. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III
 18. JĘZYK POLSKI EDYCJA IX   
 19. LOGOPEDIA EDYCJA VI   
 20. LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA EDYCJA XV  
 21. MATEMATYKA EDYCJA VIII   
 22. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE EDYCJA XVI   
 23. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA III
 24. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUK. I REHAB. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ EDYCJA XXI  
 25. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA XI   
 26. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XX  
 27. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA EDYCJA XI  
 28. RETORYKA FUNKCYJNA, EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU EDYCJA V  
 29. SURDOPEDAGOGIKA EDYCJA VI 
 30. TECHNIKA EDYCJA XIII   
 31. TYFLOPEDAGOGIKA EDYCJA IV   
 32. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA XI   
 33. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VIII   
 34. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA VI   
 35. WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA II
 36. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XVIII