Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 
 

Kierunki studiów

 

 

PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:

 

 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI POZWALAJĄ ZDOBYĆ KOLEJNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE, DAJĄCE PERSPEKTYWĘ ZATRUDNIENIA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 
PCKU Andragog WSHE w Brzegu to TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ (19 lat jakości kształcenia), SZEROKA I PRZEJRZYSTA OFERTA EDUKACYJNA, STWORZONA O AKTUALNE STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, W SZCZEGÓLNOŚCI O USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz 131)), O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575)).
 
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.
 

 Uwaga!
W związku z możliwością opublikowania w najbliższym czasie nowego rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu kształcenia nauczycieli (trwa proces legislacyjny),
uprzejmie informujemy, iż mogą ulec modyfikacji programy kształcenia oraz nazwy niektórych kierunków studiów podyplomowych.

 

Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym roku akademickim (2018/2019) rozpoczęliśmy kształcenie na 31 kierunkach (tj. 86 % oferty proponowanych). 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA V
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XVI   
 3. BIOLOGIA EDYCJA IX  
 4. CHEMIA EDYCJA VI   
 5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (PEDAGOGIKA KOREKCYJNA [TERAPIA PEDAGOGICZNA]) EDYCJA XVIII 
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA XII 
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA XII  
 8. EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDYCJA XXII OSTATNIA  
 9. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA (EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU) EDYCJA VII  
 10. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA NOWOŚĆ
 11. FIZYKA EDYCJA VII  
 12. GEOGRAFIA EDYCJA XIII  
 13. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA VI  
 14. GIMNASTYKA KOREKCYJNA I TANIEC Z RYTMIKĄ EDYCJA II  
 15. HISTORIA EDYCJA XII   
 16. INFORMATYKA EDYCJA XVI   
 17. JAVA OD PODSTAW NOWOŚĆ  
 18. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XX  
 19. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III  
 20. JĘZYK POLSKI EDYCJA IX  
 21. LOGOPEDIA EDYCJA VI   
 22. LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA EDYCJA XV  
 23. MATEMATYKA EDYCJA VIII   
 24. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE EDYCJA XVI   
 25. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA III
 26. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUK. I REHAB. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ [OLIGOFRENOPEDAGOGIKA]) EDYCJA XXI  
 27. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA XI   
 28. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XX  
 29. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA (PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA) EDYCJA XI  
 30. SURDOPEDAGOGIKA (EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ [SURDOPEDAGOGIKA]) EDYCJA VI 
 31. TECHNIKA EDYCJA XIII   
 32. TESTER OPROGRAMOWANIA NOWOŚĆ  
 33. TYFLOPEDAGOGIKA (EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ [TYFLOPEDAGOGIKA]) EDYCJA IV   
 34. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA XI   
 35. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VIII   
 36. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA VI   
 37. WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA II  
 38. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XVIII