Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 
 

Kierunki studiów

 

 

PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:

 

 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
PODYPLOMOWE STUDIA DLA NAUCZYCIELI POZWALAJĄ ZDOBYĆ KOLEJNE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE, DAJĄCE PERSPEKTYWĘ ZATRUDNIENIA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 
PCKU „Andragog” WSHE w Brzegu to TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ (19 lat jakości kształcenia), SZEROKA I PRZEJRZYSTA OFERTA EDUKACYJNA, STWORZONA O AKTUALNE STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, W SZCZEGÓLNOŚCI O USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).
 
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.
 

 

 

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

 

W zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia zajęć: 

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA V
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XVI   
 3. BIOLOGIA EDYCJA IX  
 4. CHEMIA EDYCJA VI   
 5. DORADZTWO ZAWODOWE EDYCJA XII  
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA XII 
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA XII  
 8. FIZYKA EDYCJA VII  
 9. GEOGRAFIA EDYCJA XIII  
 10. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA VI  
 11. GIMNASTYKA KOREKCYJNA I TANIEC Z RYTMIKĄ EDYCJA II  
 12. HISTORIA EDYCJA XII   
 13. INFORMATYKA EDYCJA XVI   
 14. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XX  
 15. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III  
 16. JĘZYK POLSKI EDYCJA IX  
 17. MATEMATYKA EDYCJA VIII   
 18. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE EDYCJA XVI   
 19. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA XI   
 20. PRZYRODA EDYCJA XV  
 21. TANIEC I RYTMIKA EDYCJA IV  
 22. TECHNIKA EDYCJA XIII   
 23. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA XI   
 24. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VIII   
 25. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA VI   
 26. WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA II  

 

 

W zakresie pedagogiki specjalnej:

 

 1. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA  
  (PEDAGOGIKA KOREKCYJNA [TERAPIA PEDAGOGICZNA]) EDYCJA XX   Semestr letni 2020/2021
 2. EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA  
  (EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU) EDYCJA VIII   Semestr letni 2020/2021
 3. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA NOWOŚĆ
 4. LOGOPEDIA EDYCJA XV  
 5. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUK. I REHAB. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  
  (EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ [OLIGOFRENOPEDAGOGIKA]) EDYCJA XXIII   Semestr letni 2020/2021
 6. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA (PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA) EDYCJA XI  
 7. SURDOPEDAGOGIKA (EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ [SURDOPEDAGOGIKA]) EDYCJA VI  
 8. TYFLOPEDAGOGIKA (EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ [TYFLOPEDAGOGIKA]) EDYCJA IV  

 

 

Dla absolwentów studiów wyższych:

 

 1. JAVA OD PODSTAW NOWOŚĆ  
 2. JAVA OD PODSTAW + TESTER OPROGRAMOWANIA NOWOŚĆ
 3. LOGOPEDIA EDYCJA XV  
 4. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA III  
 5. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XXII   Semestr letni 2020/2021
 6. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XVIII   

 

 

KURSY

 

 • KURS W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY (ORGANIZOWANY OKRESOWO; RAZ W ROKU)
 1. KURS JAVA OD PODSTAW NOWOŚĆ  
 2. KURS TESTER OPROGRAMOWANIA NOWOŚĆ