Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Retoryka funkcyjna, emisja i rehabilitacja głosu

 

 

Zdjęcia z koncertu dyplomowego 2017

Zdjęcia z koncertu dyplomowego 2016

Edycja V

Cele i zadania:

1. Podniesienie kultury mowy, jej logiki w przebiegach frazowych zarówno w mowie jak i w śpiewie, a także w komunikacji międzyludzkiej.
2. Wykształcanie nawyków prawidłowego posługiwania się mową dynamiczną i barwową.
3. Eliminowanie błędów pracy aparatu artykulacyjnego w oparciu o świadome ćwiczenia narządów mowy i wiedzę o fizjologii i akustyce instrumentu głosu, którym jest cały człowiek.
4. Zaszczepienie w słuchaczach aktywności, i psychofizycznaj energii życiowej.
5. Wdrażanie do właściwej higieny i profilaktyki posługiwania się głosem, informacja o współczesnych zagrożeniach dla głosu (chorobach, lekach) i sposobach ich unikania.
6. Wspomaganie lecznicze przy nadpobudliwościach mowy – jąkaniu, niedomogach pracy języka itp.
7. Kształtowanie plastyki ciała w róźnych formach przekazu, poprzez mowę, śpiew i gestykulację.
8. Praca nad technikami śpiewu – dla zainteresowanych większym wykonawstwem wokalnym zarówno w śpiewie klasycznym, jak i popularnym.
9. Wszystkie przedmioty oparte są na metodologii w sensie zarówno teoretyczno- historycznym, jak i głęboko praktycznym.

 

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, dla których mowa zawodowa i śpiew stanowią podstawę funkcjonowania w społeczeństwie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów – bez wyjątku,
- dla wychowawców przedszkoli, domów dziecka itp.,
- dla prezenterów i pracowników radia i TV,
- dla prawników – adwokatów, prokuratorów i sędziów,
- dla polityków i osób zaangażowanych w organizacje społeczne,
- dla coachów i trenerów,
- dla księży i innych osób duchownych,
- dla wokalistów zarówno w zakresie śpiewu klasycznego, jak i popularnego,
- dla chórmistrzów i dyrygentów innego zakresu muzycznego,
- dla osób, które mają problemy z funkcyjnością głosową, chorobami krtani, astmą, z potoczystością wymowy (np.: jąkaniem), a także dla tych, którzy borykają się ze swoją osobowością, np.: tremą, niekontrolowaną pulsacją, biciem serca itp.

 

Organizacja:

Rok Akademicki 2019/2020 – 3 semestry:

 

I semestr: WARSZAWA-PSM I st. ul.Wiktorska 73

- system sobotnio-niedzielny, trzeci weekend każdego miesiąca,
- miesiące: październik (19-20.10.), listopad (16-17.11.), grudzień (14-15.12.), styczeń (18-19.01.2020 r.).

 

II semestr: WARSZAWA-PSM I st. ul.Wiktorska 73

- system – jak wyżej,
- miesiące: luty (15-16.02.2020 r.), marzec (21-22.03.), kwiecień (18 -19.04.), maj (16-17.05.).

 

III semestr: Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Dziewięciodniowe zgrupowanie w dniach od 26.06.-04.07.2020 r.

 

Dydaktyka:

- Anatomia i fizjologia głosu i słuchu (zespołowe – wykład).
- Psychoakustyka funkcyjna ciała człowieka, jako instrumentu głosu (ćwiczenia zespołowe).
- Plastyka ciała w rytmice i tańcu towarzyskim (ćwiczenia zespołowe).
- Komunikacja w mowie, śpiewie i niewerbalnych środkach przekazu (ćwiczenia w małych grupach).

 

Zajęcia tego przedmiotu obejmują takie zagadnienia:

Autoprezentacja poprzez Storytelling (ćwiczenia w małych grupach).
Retoryka jako sztuka przekonywania (zespołowe).
Funkcja ciała w sterowaniu falą głosową.
Obszary i pola czuciowe człowieka jako instrumentu głosu.
Emocjonalność a techniki oddychania (indywidualne).

- Podstawy technik aktorskich (zespołowe).
- Emisja głosu (indywidualne).
- Mowa dynamiczna, barwowość, potoczystość i interwałowość retoryczna (indywidualne).
- Techniki wystąpień publicznych (indywidualne).
- Podstawy rehabilitacji, higieny i profilaktyki głosu (zespołowe).

W spektaklu kończącym cykl dydaktyczny – udział biorą wszyscy słuchacze, a także niektórzy pedagodzy.

 

WYKŁADOWCY PSRFEiRG:

prof. zw. dr hab. Jadwiga Gałęska-Tritt – (kierownik naukowy) – wokalistka, chórmistrz,
dr Barbara Tritt – wokalistka,
mgr Magdalena Dąbrowska – psycholog, logopeda,
mgr Jerzy Łazewski – aktor,
mgr Andrzej Skiba – aktor, wokalista,
mgr Szymon Tritt – wokalista, pianista,
mgr Michał Grześkowiak – coach,
mgr Michał Mroczkowski – tancerz i choreograf,
prof. dr hab. Piotr Baron – chórmistrz, wykładowca protokołu dyplomatycznego.

Uwaga! Oprócz wyżej wymienionych osób, zakłada się spotkania z innymi kreatorami polskiej kultury mowy, śpiewu i form komunikacji.

 

Dodatkowe informacje:

- bezpośrednie telefony kontaktowe dla ewentualnych dodatkowych wyjaśnień dotyczących toku dydaktycznego, tel. kom. 601 553 247, tel. kom. 501 576 268.
- Czesne za każdy semestr – 1800 zł.
- Terminy wpłat: za I semestr do 10.10.2019 r., za II semestr do 05.02.2020 r., za III semestr, do 20.06.2020 r.
- Informacje o możliwościach noclegowych w Warszawie – Schronisko „Syrenka“ przy ul. Karolkowej 53 (tel. 22 632 88 29), przy ul. Smolnej 30 (tel. 22 827 89 52) oraz Salezjańska Stancja dla Studentów, ul. Kawęczyńska 53 (tel. kom. 500 079 987).
- Opłata dobowa w Warszawie kształtuje się w granicach 30-60 zł – zależnie od zamówienia w pokojach wieloosobowych (4-8 osób) czy dwu i jednoosobowych.
- Noclegi w Nysie – Akademik - 35 zł. Nie ma różnic w cenie niezależnie czy pokój jednoosobowy, czy wieloosobowy. Możliwość zakwaterowania w dobrych warunkach rodziny. Dzieci do lat czterech bez opłaty.

 

 

3 semestry - 350 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 19 października 2019 r.
Zakończenie zajęć: 22 sierpnia 2020 r.

 

Koszt studiów: 1.800 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.