Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Edukacja włączająca

 

 

Nowość

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do prowadzenie edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej, zpobiegania procesowi wykluczenia społecznego.Rozpoczęcie zajęć: 24 października 2020 r.
Zakończenie zajęć: 21 sierpnia 2021 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.