Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Matematyka

 

 

EDYCJA IX

Geometria elementarna
Podstawy analizy matematycznej
Dydaktyka matematyki
Elementy logiki matematycznej
Geometria analityczna
Elementy algebry i arytmetyka
Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
Matematyka dyskretna i stosowana
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach.

 

3 semestry - 390 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 24 października 2020 r.
Zakończenie zajęć: 21 sierpnia 2021 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.