Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Muzyka i plastyka w szkole

 

 

Edycja XVII

Podstawy wiedzy o muzyce
Podstawy wiedzy o plastyce
Psychopedagogika twórczości
Nowoczesne techniki nauczania muzyki
Podstawy rysunku i malarstwa
Muzykoterapia
Plastykoterapia
Dydaktyka muzyki
Dydaktyka plastyki
Emisja głosu w śpiewie
Metodyka zajęć artystycznych z muzyki
Metodyka zajęć artystycznych z plastyki
Instrumenty szkolne
Podstawy dyrygowania
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania muzyki i plastyki w szkołach. Posiadane kwalifikacje predysponują go również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenie kół zainteresowań w zakresie plastyki i muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej.

 

4 semestry - 460 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 24 października 2020 r.
Zakończenie zajęć: 4 grudnia 2021 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.