Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Geografia

 

 

EDYCJA XII

Meteorologia i klimatologia
Geografia fizyczna Polski
Hydrografia i oceanografia
Dydaktyka geografii
Astronomiczne podstawy geografii
Ekologia
Geografia ekonomiczna Polski i świata
Geografia gleb i biogeografia
Geografia regionalna Polski i świata
Geologia
Geomorfologia
Kartografia
Technologia informacyjna w nauczaniu geografii
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach.

 

3 semestry - 400 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 19 października 2019 r.
Zakończenie zajęć: 22 sierpnia 2020 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.