Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Logopedia przedszkolna i szkolna

 

 

Edycja XV

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
Współczesne metody badania narządu słuchu
Mózgowe mechanizmy mowy
Fonetyka i fonologia
Nauka o języku, wybrane zagadnienia
Emisja głosu
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej z uwzględnieniem etapów rozwoju mowy
Metody terapii pedagogicznej wykorzystywane w logopedii
Diagnoza logopedyczna
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Terapia zaburzeń mowy i słuchu
Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzonym CUN i komunikacja alternatywna
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
Organizacja procesu terapeutycznego
Metoda Dobrego Startu
Specyficzne zaburzenia w uczeniu się
Logorytmika
Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Praktyka

 

Absolwent będzie mógł być zatrudniony na stanowisku nauczyciela-logopedy - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w przedszkolach, szkołach i placówkach. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. do: diagnozowania logopedycznego; prowadzenia zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

 

3 semestry - 450 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 19 października 2019 r.
Zakończenie zajęć: 22 sierpnia 2020 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.