Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Przygotowanie pedagogiczne

 

 

Edycja XXI

Psychologia ogólna i rozwojowa
Pedagogika ogólna
Szkoła jako instytucja wychowawcza
Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela
Komunikacja i kultura języka. Emisja głosu
Sylwetka rozwojowa dziecka, ucznia
Profilaktyka w szkole
Podstawy dydaktyki
Prawo i polityka oświatowa
Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
Dydaktyka opiekuńczo-wychowawcza
Dydaktyka przedmiotów ogólnokształcących
Dydaktyka przedmiotów zawodowych
Metoda Dobrego Startu
Pierwsza pomoc medyczna
Praktyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nieposiadających uprawnień pedagogicznych, a chcących podjąć pracę jako nauczyciel we wszystkich typach szkół, placówek.

 

3 semestry - 480 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 24 października 2020 r.
Zakończenie zajęć: 21 sierpnia 2021 r.

 

 

Semestr letni 2020/2021:

 

Rozpoczęcie zajęć: 29 lutego 2020 r.
Zakończenie zajęć: 9 stycznia 2021 r.

 

Koszt studiów: 1.000 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.