Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 
 

Kierunki studiów

 

 

 21 LAT ANDRAGOGA NA XXI WIEK

LEPSZEJ NUMEROLOGII I UCZELNI NIE TRAFISZ

 

 

PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:

 

 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
 

PCKU „ANDRAGOG” WSHE W BRZEGU TO TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ 21 LAT DOŚWIADCZEŃ ZAPEWNIA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA.

 
Szeroka i przejrzysta oferta edukacyjna; stworzona w szczególności na podstawie:

* ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
* rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450),
* rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.).
 
Studia podyplomowe to pragmatyczny sposób na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, to również „druga szansa”, możliwość zmiany kwalifikacji, a co za tym idzie – przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.
 
W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych prowadzone będą w wypróbowanym systemie hybrydowym.

Zajęcia odbywać się będą tradycyjnie, tylko w soboty od godz 9:00,
a także (po uzgodnieniu stron) w wybrane przez Państwa piątki.

Mamy nadzieję, że nasza wspólnie dopracowana propozycja będzie dla Państwa przyjazna i efektywna.

 

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

 

W zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia zajęć: 

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA VII
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XVIII   
 3. BIOLOGIA EDYCJA XI  
 4. CHEMIA EDYCJA VII   
 5. DORADZTWO ZAWODOWE EDYCJA XIV  
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA XIV 
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA XIV  
 8. FIZYKA EDYCJA IX  
 9. GEOGRAFIA EDYCJA XIV  
 10. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA EDYCJA VIII  
 11. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA I TANIEC Z RYTMIKĄ EDYCJA IV  
 12. HISTORIA EDYCJA XIV   
 13. INFORMATYKA EDYCJA XVIII   
 14. INTEGRACJA SENSORYCZNA EDYCJA I  NOWOŚĆ
 15. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XXII  
 16. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA IV  
 17. JĘZYK POLSKI EDYCJA IX  
 18. MATEMATYKA EDYCJA X   
 19. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE EDYCJA XVIII   
 20. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA XII   
 21. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XXII  
 22. PRZYRODA EDYCJA XV  
 23. TANIEC I RYTMIKA EDYCJA VI  
 24. TECHNIKA EDYCJA XV   
 25. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA XIII   
 26. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VIII   
 27. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA VIII   
 28. WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA EDYCJA IV  
 29. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XX  

 

 

W zakresie pedagogiki specjalnej:

 

 1. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) EDYCJA XXIV  
 2. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) EDYCJA VIII  
 3. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) EDYCJA VI  
 4. EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU EDYCJA XII  
 5. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA EDYCJA I  
 6. LOGOPEDIA (dla absolwentów studiów magisterskich) EDYCJA XVII  
 7. NEUROLOGOPEDIA (dla absolwentów logopedii) EDYCJA V  
 8. PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) EDYCJA XXII  
 9. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA EDYCJA XII  

 

 

KURSY

 

 • KURS W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY (ORGANIZOWANY OKRESOWO; RAZ W ROKU)