Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 
 

Kierunki studiów

 

 

PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO:

 

 • ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,
 • NAUCZYCIELI, W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.
 

PCKU „ANDRAGOG” WSHE W BRZEGU TO TRADYCJA, CIĄGŁOŚĆ, STABILNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ 20 LAT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.

 
Szeroka i przejrzysta oferta edukacyjna; stworzona w szczególności na podstawie:

* ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
* rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450),
* rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.).
 
Studia podyplomowe to pragmatyczny sposób na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, to również „druga szansa”, możliwość zmiany kwalifikacji, a co za tym idzie – przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Program kształcenia na studiach podyplomowych w określonym zakresie będzie również realizowany w ramach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online, zapewniając pozytywną interakcję między słuchaczami a wykładowcami.
 
 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W OPOLU.
 

 

 

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

 

W zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia zajęć: 

 

 1. ARTETERAPIA W EDUKACJI EDYCJA VI
 2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO EDYCJA XVII   
 3. BIOLOGIA EDYCJA X  
 4. CHEMIA EDYCJA VII   
 5. DORADZTWO ZAWODOWE EDYCJA XIII  
 6. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDYCJA XIII 
 7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDYCJA XIII  
 8. FIZYKA EDYCJA VIII  
 9. GEOGRAFIA EDYCJA XIII  
 10. GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA VII  
 11. GIMNASTYKA KOREKCYJNA I TANIEC Z RYTMIKĄ EDYCJA III  
 12. HISTORIA EDYCJA XIII   
 13. INFORMATYKA EDYCJA XVII   
 14. JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA XXI  
 15. JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDYCJA III  
 16. JĘZYK POLSKI EDYCJA IX  
 17. MATEMATYKA EDYCJA IX   
 18. MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE EDYCJA XVII   
 19. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM EDYCJA XI   
 20. PRZYRODA EDYCJA XV  
 21. TANIEC I RYTMIKA EDYCJA V  
 22. TECHNIKA EDYCJA XIV   
 23. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ EDYCJA XII   
 24. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EDYCJA VIII   
 25. WYCHOWANIE FIZYCZNE EDYCJA VII   
 26. WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA EDYCJA III  

 

 

W zakresie pedagogiki specjalnej:

 

 1. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) EDYCJA XXIII  
 2. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) EDYCJA VII  
 3. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) EDYCJA V  
 4. EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU EDYCJA XI  
 5. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA NOWOŚĆ
 6. LOGOPEDIA EDYCJA XVI  
 7. PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) EDYCJA XXI  
 8. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA EDYCJA XII  

 

 

Dla absolwentów studiów wyższych:

 

 1. JAVA OD PODSTAW NOWOŚĆ  
 2. JAVA OD PODSTAW + TESTER OPROGRAMOWANIA NOWOŚĆ
 3. LOGOPEDIA EDYCJA XVI  
 4. NEUROLOGOPEDIA EDYCJA IV  
 5. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE EDYCJA XXI  
 6. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ EDYCJA XIX   

 

 

KURSY

 

 • KURS W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY (ORGANIZOWANY OKRESOWO; RAZ W ROKU)
 1. KURS JAVA OD PODSTAW NOWOŚĆ  
 2. KURS TESTER OPROGRAMOWANIA NOWOŚĆ