Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Edycja IV

Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Sprawność pisania (poziom elementarny)
Znajomość struktur gramatycznych
Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
Fonetyka – przykładowe techniki
Kształtowanie sprawności mówienia
Środki audiowizualne w nauczaniu języka niemieckiego
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
Metodyka nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - wykazujących się podstawową znajomością języka niemieckiego. Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat Goethe-Zertifikat B2, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

 

Uwaga: Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza - od 1 września 2015 r. - obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. W konsekwencji wprowadzono okres przejściowy (do 31 sierpnia 2020 r.) do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.

 

3 semestry - 420 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.