Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Wychowanie fizyczne

 

 

Edycja VIII

Anatomia
Podstawy teorii wychowania fizycznego i sportu
Dydaktyka wychowania fizycznego
Antropomotoryka
Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjnych z elementami rehabilitacji ruchowej
Metodyka lekkoatletyki
Metodyka pływania i ratownictwo wodne
Metodyka gimnastyki
Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych
Zabawy i gry ruchowe
Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej
Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka i pierwsza pomoc
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biochemia
Muzyka, rytm, taniec
Teoria rekreacji i turystyki szkolnej
Propedeutyka sportów walki
Historia kultury fizycznej
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach.

UWAGA!
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „wychowanie fizyczne” jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów podyplomowych.

 

3 semestry - 460 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.