Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Taniec i rytmika

 

 

Edycja VI

Anatomia
Podstawy teorii wychowania fizycznego i sportu
Teoria tańca i form ruchu przy muzyce
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka i pierwsza pomoc
Rozwój biologiczny i motoryczny człowieka
Ćwiczenia relaksacyjne
Elementy rytmiki i koordynacji ruchowej wg Dalcroze'a
Muzykoterapia i zabawy przy muzyce
Tańce narodowe i ludowe
Tańce współczesne
Tańce towarzyskie
Aerobik
Historia rozwoju form tanecznych i gimnastyczno-tanecznych
Metodyka gimnastyki
Praktyka

 

Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych.

Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli muzyki, nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,  nauczycieli wychowania fizycznego,  nauczycieli szkół specjalnych, pracowników domów i ośrodków kultury, pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych oraz tych którzy pragną uczyć tańca.

 

3 semestry - 390 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.