Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Biologia

 

 

Edycja XI

Antropogeneza, anatomia i fizjologia człowieka
Dydaktyka biologii
Genetyka i biotechnologia z inżynierią genetyczną
Zoologia
Biochemia
Botanika
Cytologia i histologia
Edukacja zdrowotna
Ekologia
Mikrobiologia
Technologia informacyjna w nauczaniu biologii
Zajęcia terenowe (warsztaty)
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania biologii w szkołach.

 

3 semestry - 450 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.