Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Neurologopedia

(dla absolwentów logopedii)

 

Edycja V

Afazja w neurologii klinicznej
Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Fizjoterapia
Muzykoterapia i arteterapia
Wybrane aspekty językowe w neurologopedii
Diagnostyka neurofizjologiczna
Psychoterapia
Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania
Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego
Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologii
Diagnoza i terapia neurologicznych zaburzeń mowy
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Studia są adresowane do logopedów tzn. osób które uzyskały tytuł magistra logopedii lub ukończyły IV-semestralne podyplomowe studia z logopedii.

 

Celem studiów jest metodologiczne i merytoryczne przygotowanie logopedów do pracy z osobami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii uzyska uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, specjalnych; może również posługiwać się terminem neurologopeda w praktyce prywatnej.

Ponadto, logopeda może uzyskać tytuł specjalisty neurologopedy, po spełnieniu określonej procedury, opisanej w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019, poz. 786).

 

2 semestry - 290 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 7 maja 2022 r.

 

 

Semestr letni 2021/2022:

 

Rozpoczęcie zajęć: 13 marca 2021 r.
Zakończenie zajęć: 22 stycznia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.