Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

Bibliotekoznawstwo

 

 

Edycja XVI!I

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
Dydaktyka pracy bibliotecznej
Literatura dla dzieci i młodzieży
Informacja naukowa
Technika pracy umysłowej
Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
Pedagogika biblioteczna. Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją
Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do pracy we wszystkich typach bibliotek i innych instytucji związanych z książką, a interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

3 semestry - 390 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.