Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Pedagogika korekcyjna
(terapia pedagogiczna)

 

 

Edycja XXII

Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
Organizacja procesu terapeutycznego
Diagnoza zaburzeń rozwoju umiejętności w czytaniu i pisaniu
Diagnoza zaburzeń rozwoju umiejętności matematycznych
Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy psychologicznej
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej
Metoda Dobrego Startu
Technologia informacyjna w terapii pedagogicznej
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych będzie mógł pracować jako  terapeuta pedagogiczny - „specjalista” udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w przedszkolach, szkołach i placówkach. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. do: prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 

3 semestry - 640 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

 

Semestr letni 2021/2022:

 

Rozpoczęcie zajęć: 13 marca 2021 r.
Zakończenie zajęć: 22 stycznia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.