Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Edycja XIV

Bezpieczeństwo państwa
System obronności Rzeczpospolitej Polskiej
Działania ratownicze w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń
Edukacja zdrowotna
Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Podstawy pierwszej pomocy
Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.

 

3 semestry - 430 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.