Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Matematyka

 

 

EDYCJA X

Geometria elementarna
Podstawy analizy matematycznej
Dydaktyka matematyki
Elementy logiki matematycznej
Geometria analityczna
Elementy algebry i arytmetyka
Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
Matematyka dyskretna i stosowana
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.