Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Przyroda

 

 

Edycja XV

Budowa i czynności życiowe zwierząt
Budowa i czynności życiowe roślin
Chemia nieorganiczna
Chemia organiczna
Geografia fizyczna
Ekologia
Podstawy ewolucjonizmu
Mechanika
Budowa i własności materii
Elektryczność, magnetyzm i optyka
Geografia społeczno-ekonomiczna
Ochrona przyrody
Podstawy genetyki
Metodyka nauczania przyrody z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej.

 

3 semestry - 410 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.