Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Technika

 

 

Edycja XV

Problemy współczesnej techniki – perspektywy i zagrożenia
Wychowanie komunikacyjne
Inżynieria materiałowa
Dokumentacja techniczna
Mechatronika
Technologia wytwarzania
Dydaktyka techniki
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Technologia informacyjna w technice
Edukacja ekologiczna
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.