Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Historia

 

 

Edycja XIV

Archeologia ziem polskich
Historia starożytna powszechna
Historia średniowiecza Polski
Historia powszechna średniowiecza
Dydaktyka historii
Wstęp do badań historycznych
Nauki pomocnicze historii
Historia nowożytna powszechna
Historia nowożytna Polski do 1795 r.
Historia Polski XIX wieku
Historia powszechna XIX wieku
Historia Polski 1918-1944 r.
Historia powszechna 1918-1944 r.
Historia Polski po II wojnie światowej
Historia powszechna po II wojnie światowej
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania historii w szkołach.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.