Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Informatyka

 

 

Edycja XVIII

Teoretyczne podstawy informatyki
Programowanie wizualne i obiektowe
Technologia informacyjna
i oprogramowanie biurowe
Podstawy algorytmiki i programowania
Systemy operacyjne
Architektura komputerów, urządzeń cyfrowych
Sieci komputerowe
Techniki tworzenia stron internetowych
Bazy danych
Dydaktyka informatyki
Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
Etyka personalistyczne w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania informatyki oraz prowadzenia zajęć komputerowych w szkołach.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.