Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej

 

 

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM STUDIAMI PODYPLOMOWYMI,
WZOREM BIEŻĄCEGO ROKU AKADEMICKIEGO, ORGANIZUJEMY DWIE GRUPY SŁUCHACZY.

 

Edycja XXII

Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Sprawność pisania (poziom elementarny)
Znajomość struktur gramatycznych
Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
Fonetyka – przykładowe techniki
Kształtowanie sprawności mówienia
Dydaktyka nauczania języka angielskiego
Środki audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego
Dysleksja a nauczanie języków obcych
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
Metoda Dobrego Startu
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego. Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

UWAGA!
Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza - od 1 września 2015 r. - obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. W konsekwencji wprowadzono okres przejściowy (do 31 sierpnia 2020 r.) do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.

 

3 semestry - 420 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

 

Semestr letni 2021/2022:

 

Rozpoczęcie zajęć: 13 marca 2021 r.
Zakończenie zajęć: 22 stycznia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.