Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Język polski

 

 

Edycja IX

Podstawa programowa języka polskiego
Literatura staropolska i oświeceniowa
Literatura XIX wieku
Literatura XX i XXI wieku
Literatura powszechna
Literatura dla dzieci i młodzieży
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Gramatyka języka polskiego
Ortografia i interpunkcja
Dydaktyka języka polskiego
Kultura języka polskiego
Historia języka polskiego
Wiedza o kulturze
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkołach.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.