Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Fizyka

 

 

EDYCJA IX

Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej
Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej
Własności materii z elementami fizyki ciała stałego
Dydaktyka fizyki
Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej
Astronomia z elementami astrofizyki
Elektrodynamika i optyka
Fizyka fal z elementami akustyki
Elementy fizyki kwantowej
Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej
Elementy fizyki jądrowej
Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.