Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

 

 

Edycja XIII

Historia integracji europejskiej
Wstęp do nauki o państwie
Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Polski
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Wybrane zagadnienia z historii powszechnej
Międzynarodowe stosunki polityczne.
Teoria i praktyka
Systemy polityczne państw wysokorozwiniętych
System polityczny RP
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Wstęp do prawa
Podstawowe zagadnienia z ekonomii
Doktryny i ruchy polityczne
Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego
Podstawy prawa konstytucyjnego i prawa człowieka. Podstawy prawa wspólnotowego
Społeczno-kulturowe aspekty integracji europejskiej
Kościoły i związki wyznaniowe
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" we wszystkich typach szkół.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.