45-058 Opole, ul. Ozimska 40

Wychowanie do życia w rodzinie

 
Edycja V

Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Zagadnienia biomedyki
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
Metodyka nauczania wychowania do życia w rodzinie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
Praktyka
 
 
Absolwent, tychże studiów może podjąć pracę we wszystkich typach szkół prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w edukacji szkolnej.
 
 
3 semestry - 390 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 17 października 2015 r.
Zakończenie zajęć: 16 sierpnia 2016 r.
 
Koszt studiów: 1.000 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.