NOWE

45-058 Opole, ul. Ozimska 40

Wychowanie do życia w rodzinie

 
Edycja IV

Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Zagadnienia biomedyki
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
Metodyka nauczania wychowania do życia w rodzinie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
Praktyka
 
 
Absolwent, tychże studiów może podjąć pracę we wszystkich typach szkół prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w edukacji szkolnej.
 
 
3 semestry - 390 godzin
 

Rozpoczęcie roku akademickiego: 18 października 2014 r.
Zakończenie roku akademickiego: 17 sierpnia 2015 r.


Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.