NOWE

ul. Ozimska 40
45-058 Opole

Wychowanie do życia w rodzinie

 
Edycja III

Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Zagadnienia biomedyki
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
Metodyka nauczania wychowania do życia w rodzinie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
Praktyka
 
 
Absolwent, tychże studiów może podjąć pracę we wszystkich typach szkół prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w edukacji szkolnej.
 
 
3 semestry - 390 godzin

Rozpoczęcie roku akademickiego: 19 października 2013 r.
Zakończenie roku akademickiego: 16 sierpnia 2014 r.


Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.