Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

Edycja VIII

Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Ginekologia i położnictwo - wybrane zagadnienia
Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
Etyka życia rodzinnego
Psychologia małżeństwa i rodziny
Dydaktyka zajęć „wychowania do życia w rodzinie”
Podstawy prawne poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
Wprowadzenie do seksuologii
Polityka rodzinna w Polsce i w krajach Unii
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach.

 

3 semestry - 440 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 20 sierpnia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.