Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Zarządzanie oświatą

 

 

Edycja XX

Ogólna teoria organizacji i zarządzania
Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE
Nadzór pedagogiczny w szkole, placówce
Etyka zarządzania
Marketingowe przesłanki zarządzania
Struktura, organizacja kształcenia ogólnego i zawodowego
Prawo oświatowe
Organy szkoły, ich kompetencje i zasady współdziałania
Administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługa szkoły, placówki
Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
Technologia informacyjna w zarządzaniu szkołą, placówką
BHP w szkole, placówce
Rola i zadania kuratora oświaty oraz organu prowadzącego szkołę, placówkę
Szkolnictwo niepubliczne
Praktyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

 

2 semestry - 300 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 7 maja 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.