Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Logopedia

 

 

Edycja XVII

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
Współczesne metody badania narządu słuchu
Mózgowe mechanizmy mowy
Fonetyka i fonologia
Nauka o języku, wybrane zagadnienia
Emisja głosu
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej z uwzględnieniem etapów rozwoju mowy
Metody terapii pedagogicznej wykorzystywane w logopedii
Diagnoza logopedyczna
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Terapia zaburzeń mowy i słuchu
Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzonym CUN i komunikacja alternatywna
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
Organizacja procesu terapeutycznego
Logorytmika
Metoda Dobrego Startu
Specyficzne zaburzenia w uczeniu się
Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych - diagnoza i terapia
Podstawy neuropsychologii i psychopatologii
Zaburzenia mowy u dorosłych - afazja, dysartria
Niepłynność mowy w aspekcie psychologicznym, logopedycznym
Praktyka

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (respektowane zarówno w placówkach oświatowych jak i medycznych).

UWAGA!
Na studia podyplomowe z logopedii mogą zostać przyjęte osoby, które, razem z dokumentami rekrutacyjnymi, dostarczą zaświadczenie od lekarza audiologa, foniatry lub laryngologa, który wykluczy nieprawidłowości anatomiczne. Ponadto kompetencje logopedyczne zostaną zweryfikowane na pierwszych zajęciach (bezpłatnie).

 

4 semestry - 720 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 23 października 2021 r.
Zakończenie zajęć: 3 grudnia 2022 r.

 

 

Semestr letni 2021/2022:

 

Rozpoczęcie zajęć: 13 marca 2021 r.
Zakończenie zajęć: 22 stycznia 2022 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.