Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Ocena jakości Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 

 

Miło jest nam poinformować, iż uchwałą nr 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku,
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
w sprawie jakości kształcenia na kierunku „pedagogika”
prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
wydało ocenę pozytywną.

Dodatkowo wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną
kryteria oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.

Następna ocena programowa na kierunku „pedagogika” w WSHE w Brzegu
powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023.

 

 uchwala pka